Air Liquide

Air Liquide Gas AB är medlem i Air Liquide-gruppen, som med sina bolag i 80 länder inte bara är en av världens största industrigaskoncerner, utan även är ledande när det gäller utveckling av gaser, utrustning och tillämpningar.

  • • Inga hyresavtal• Inbyggd regulator• Konstant visning av innehållsmängden• L...
    Ej prissatt
  • 11-liters ALbee flaska • Inga hyresavtal• Inbyggd regulator• Konstant visnin...
    Ej prissatt