2016-03-21
Kvänums Järn

Under våren/sommaren 2016 kan Ni träffa Kvänums Järn på följande mässor:

MaskinExpo 2016
26-28 maj, STOXA
Stockholm Outdoor
Exhibition Area
10 min från Arlanda
Du hittar oss i monter 1106

Borgeby Fältdagar 2016
Du hittar oss i monter J10